สินค้าของเรา

น้ำมันเบรก

CODE : น้ำมันเบรก

1. ช่วยลดความเสี่ยงปัญหาเบรกไม่ทำงานด้วยจุดเดือนที่สูง
2. ปัองกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมของลูกสูบ รวมถึงกระบอกเบรกได้ดี
3. ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่ทำอันตรายต่อส่วนประกอบในระบบเบรก

*** ห้ามผสมน้ำมันเบรกข้าม DOT หรือข้ามยี่ห้อ เพื่อป้องกันความเสียหายและการเกิดอุบัติเหตุ
formulated and Quality Controlled: JAPAN
คุณสมบัติ DOT 3 DOT 4
จุดเดือดแห้ง 254C 257C
จุดเดือดชื้น 154C 162C

เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป
        - รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
        - รถกระบะ, รถกระบะบรรทุกเบา - หนัก
        - รถ SUV

สินค้าใกล้ที่เกี่ยวข้อง