สินค้าของเรา

ผ้าเบรกนาโน

CODE : NAO Brake Lining

  • เกิดจากการคิดค้นสูตรเฉพาะสำหรับการใช้งานหนักในประเทศไทย โดยการไปเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริงของรถบรรทุกหนัก
ที่วิ่งอยู่ตามทุกภูมิภาคทั่วไทยและนำข้อมูลที่ได้ไปจำลองการขับขี่บนเครื่อง Dynamometer เพื่อพัฒนาสูตรเฉพาะสำหรับรถบรรทุกหนัก
ในประเทศไทย มีการเพิ่มโครงสร้างเส้นใยในเนื้อผ้าเบรกให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นทำให้มีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น พร้อมตอบสนองการใช้งาน
ผ้าเบรกได้ดีในทุกช่วงอุณหภูมิ
 
ผ้าเบรกทนความร้อนสูงได้มากกว่า 500 องศาเซลเซียส
รถบรรทุกหนัก

สินค้าใกล้ที่เกี่ยวข้อง