รอบรู้เรื่องเบรก

9 ลักษณะผ้าเบรกเจ้าปัญหาที่ช่างยนต์ควรรู้

          ช่างยนต์หลายๆ ท่านอาจเคยประสบปัญหาในขณะที่ตรวจเช็คสภาพผ้าเบรกหรือเวลาที่จะเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่ให้กับลูกค้านอกเหนือจากการที่ผ้าเบรกหมด ทั้งอาการเบรกแล้วมีเสียงดัง หรือการสึกหรอของหน้าผ้าเบรกไม่เท่ากัน วันนี้ คอมแพ็ค เบรก ได้รวบรวมปัญหาที่ช่างยนต์มักพบเจอ พร้อมทั้งสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นมาบอกเล่าเพื่อให้ทุกท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับ
สาเหตุ
 • ชุดคาลิปเปอร์เคลื่อนตัวติดขัด ซึ่งอาจมีสาเหตุจากแกนสไลด์เสื่อมสภาพหรือชำรุด
 • ลูกสูบดันแผ่นเหล็กจนเกิดการงอ ทำให้ผ้าเบรกเกิดรอยแตกร้าวบริเวณกึ่งกลางผ้าเบรก
อาการที่พบ
 • เกิดเสียงขณะเบรก เพราะเกิดการติดขัดในการเคลื่อนที่ของคาลิปเปอร์
 • เบรกติดข้างเดียว ซึ่งเมื่อเกิดการติดขัดในการเคลื่อนที่ของคาลิปเปอร์ จะทำให้การทำงานของระบบเบรกติดขัดไปด้วย และอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเพียงด้านเดียวตามมา
วิธีการแก้ไข
 • ตรวจสอบระบบเบรกเบื้องต้น โดยเฉพาะชุดคาลิปเปอร์ และแกนสไลด์ ว่ามีปัญหาหรือมีส่วนใดชำรุดหรือไม่ หากเกิดการชำรุดหรือส่วนใดเสื่อมสภาพให้ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่
สาเหตุ
 • ชุดคาลิปเปอร์เคลื่อนตัวติดขัด ซึ่งอาจมีสาเหตุจากแกนสไลด์เสื่อมสภาพหรือชำรุด
 • ตัวลูกสูบผ้าเบรกติดขัด
อาการที่พบ
 • ผ้าเบรกมีการสึกหรอที่ไม่เท่ากัน และมากผิดปกติ
 • เบรกติดข้างเดียว ซึ่งเมื่อเกิดการติดขัดในการเคลื่อนที่ของคาลิปเปอร์ จะทำให้การทำงานของระบบเบรกติดขัดไปด้วย และอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเพียงด้านเดียวตามมา
วิธีการแก้ไข
 • ตรวจสอบระบบเบรกเบื้องต้น โดยเฉพาะชุดคาลิปเปอร์ และแกนสไลด์ ว่ามีปัญหาหรือมีส่วนใดชำรุดหรือไม่ หากเกิดการชำรุดหรือส่วนใดเสื่อมสภาพให้ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่
           
สาเหตุ
            การที่ผ้าเบรกหมดจนเหลือแต่แผ่นเหล็กได้นั้น ส่วนใหญ่มักเกิดมาจากการใช้งานที่หนักจนทำให้ผ้าเบรกหมดเร็วกว่ารอบการตรวจเช็ค หรือผ้าเบรกไม่มีอุปกรณ์เตือนก่อนผ้าเบรกจะหมด ซึ่งถือว่าอันตรายสำหรับผู้ขับขี่เป็นอย่างมาก
อาการที่พบ
 • รถยนต์ดึงซ้าย-ขวาขณะเบรก
 • เกิดเสียงดังขณะเบรกและจานเบรกอาจชำรุดเสียหาย เนื่องจากผ้าเบรกเหลือแต่แผ่นเหล็ก ทำให้ขณะเบรกเกิดการเสียดสีกันระหว่างเหล็กของจานเบรกและเหล็กของผ้าเบรก
วิธีการแก้ไข
            ตรวจสอบสภาพจานเบรกและระบบเบรกให้พร้อมกับผ้าเบรกชุดใหม่ จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่
สาเหตุ
 • น้ำมันรั่วซึมจากชุดคาลิปเปอร์ จนเลอะหน้าผ้าเบรก
 • ทาจาระบีที่มากเกินไปบริเวณหลังแผ่นเหล็ก จนเมื่อใช้งานทำให้จาระบีเลอะมายังหน้าผ้าเบรก
อาการที่พบ
 • เสียงดัง เนื่องจากหน้าผ้าเบรกเลอะสารหล่อลื่น
 • ประสิทธิภาพเบรกลดลง หรืออาจเกิดอาการเบรกไม่อยู่
วิธีการแก้ไข
          ตรวจสอบสภาพระบบเบรก และเช็ดทำความสะอาดจานบรกให้เรียบร้อย จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่
สาเหตุ
            การประกอบติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
อาการที่พบ
 • ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง เนื่องจากผ้าเบรกไม่สามารถแนบกับจานเบรกได้อย่างสมบูรณ์
 • เกิดเสียงและสั่นขณะเบรก เนื่องจากแผ่นเหล็กที่แยกออกทำให้ไม่สามารถแนบกับจานเบรกสนิท ส่งผลทำให้ระบบเบรกสั่นและเกิดเสียงตามมา
 • อายุการใช้งานผ้าเบรกสั้นลง เนื่องจากผ้าเบรกแยกจากแผ่นเหล็กทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่
วิธีการแก้ไข
            ตรวจสอบสภาพระบบเบรก ให้พร้อมกับการใช้งาน จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่
สาเหตุ
 • คาลิปเปอร์เป็นสนิม จนทำให้แผ่นเหล็กติดสนิมจากคาลิปเปอร์
 • ขณะเบรกเกิดการบิดตัวระหว่างเหล็กกับเนื้อผ้าเบรกจนเกิดเป็นรอยร้าว
อาการที่พบ
 • เกิดเสียงขณะเบรก เนื่องจากผ้าเบรกเป็นสนิม ทำให้เกิดอาการติดขัดขณะเบรก
 • ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง เนื่องจากผ้าเบรกเป็นสนิมจึงทำให้ประสิทธิภาพของผ้าเบรกลดลง
วิธีการแก้ไข
            ตรวจสอบสภาพระบบเบรกและจานเบรก รวมทั้งทำความสะอาดชุดคาลิปเปอร์ จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่
สาเหตุ
            การเคลื่อนที่ของชุดคาลิปเปอร์ติดขัดหรือบิดเบี้ยว อาจมีสาเหตุมาจากแกนสไลด์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือลูกยางในแกนสไลด์บวม เนื่องจากการทาจาระบีผิดประเภท
อาการที่พบ
 • ผ้าเบรกสึกหรอผิดปกติ เนื่องจากอุปกรณ์ภายในระบบเบรกชำรุด จนทำให้แรงกดบนผ้าเบรกไม่เท่ากัน
 • เกิดเสียงขณะเบรก เนื่องจากการติดขัดของชุดคาลิปเปอร์
วิธีการแก้ไข
            ตรวจสอบสภาพระบบเบรก โดยเฉพาะชุดคาลิปเปอร์ และทำความสะอาดชุดคาลิปเปอร์ก่อนการใช้งาน จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่
สาเหตุ
 • เกิดจากการเบรกที่อุณหภูมิสูงและต่อเนื่องเป็นเวลานานจากการใช้งาน เช่น ขับด้วยความเร็วสูง เหยียบเบรกบ่อย การขึ้นลงเขา การบรรทุกหนัก เป็นต้น จนทำให้ผ้าเบรกไหม้และเกิดเป็นขอบขาวขึ้น
 • เบรกติด เนื่องจากอุปกรณ์ภายในระบบเบรกเสื่อมสภาพหรือชำรุด เมื่อเบรกติดแล้วจะทำให้เบรกเสียดสีตลอดเวลา ส่งผลให้เบรกมีอุณหภูมิสูงตามมา
อาการที่พบ
 • ผ้าเบรกเสื่อมสภาพและเกิดการสึกหรอที่ผิดปกติ
 • ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง
วิธีการแก้ไข
 • หาสาเหตุของการเกิดการไหม้ จากนั้นจึงทำแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อย
 • ตรวจสภาพระบบเบรกให้พร้อมต่อการใช้งาน และเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่
สาเหตุ
 • จานเบรกมีการสึกหรอมากผิดปกติ จนทำให้โลหะที่ออกมาจากจานเบรกมีปริมาณมากและสะสมบริเวณผิวหน้าผ้าเบรก
 • ละอองผงจานเบรกเข้าไปสะสมบริเวณผิวหน้าผ้าเบรก
อาการที่พบ
 • เกิดเสียงดัง ในกรณีที่มีการสะสมของโลหะเป็นจำนวนมาก
 • เกิดการสึกหรอของจานเบรกมากผิดปกติ
วิธีการแก้ไข
            ตรวจสอบความสมบูรณ์ของจานเบรก ซึ่งหากชำรุดมากก็ควรเปลี่ยนใหม่ จากนั้นจึงเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่
     วันนี้ คอมแพ็ค เบรก ก็ได้นำความรู้ดีๆ เกี่ยวกับปัญหาเบรกในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่างยนต์มักพบได้บ่อย พร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น ในตอนต่อไปจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรนั้น ติดตามกันได้ในตอนต่อไปครับ
 
เพราะเราคือ Compact Brake ผู้เชี่ยวชาญด้านเบรกจึงรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจ
และความเข้าใจของผู้ใช้งานจริงมาโดยตลอด เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านและครอบครัว

 
บทความก่อนหน้า ไม่ไหวบอกไหว!!! จะเป็นอย่างไรหากฝืนใช้ผ้าเบรกเสื่อมสภาพ
ติดตามเรื่องราวของเราได้ที่ https://www.facebook.com/CompactBrake
เลือกซื้อผ้าเบรกกับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://www.compact-brake.com