ข่าวสาร

       คอมแพ็ค กรุ๊ป มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้กับพนักงานในช่วงที่ต้องเจอกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  และเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในองค์กร บริษัทฯ จึงได้ติดต่อกับโรงพยาบาลเพื่อมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดต่อไป โดยวัคซีนประกอบไปด้วย
1. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A-Brisbane/02/2018 (H1N1)
2. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์  A-South Australia/34/2019 (H3N2)
3. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B-Washington/02/2019
4. ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B-Phuke/3073/2013
สำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับพนักงานทุกคนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชัย , โรงพยาบาลมหาชัยและโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งได้อำนวยความสะดวกโดยการเข้ามาฉีดวัคซีนให้กับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนในองค์ ในเดือนพฤษภาคม