ข่าวสาร

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา คอมแพ็ค กรุ๊ป จัดทีมผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เต็มรูปแบบระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19 (Covid - 19) ทั่วพื้นที่ของสำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับบุคลากรของคอมแพ็ค เบรก นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคลากรก่อนเข้ามาทำงาน การให้บริการเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย การปรับระบบการทำงานในลักษณะ Work from Home และจัดสรรให้มีพื้นที่การทำงานระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เป็นต้น
 
     สำหรับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในครั้งนี้ ดำเนินการโดยบริษัท ควอลิตี้ ไฮยีน จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในการให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งโควิด - 19 เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย ด้วยผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอังกฤษทีเป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ ทั้งนี้ผ่านการรับรองจาก OECD ภายใต้เงื่อนไขของสพภาพยุโรปและทั่วโลก.