ข่าวสาร

คุณเสริม สวนาการณ์ ผู้อำนวยการสายงานโรงงานและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค” ให้การต้อนรับคุณวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรับทราบสถานการณ์การพัฒนาธุรกิจ ปัญหาอุปสรรคของการประกอบกิจการ การบริหารจัดการแรงงานด้านสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทั่วไปของบริษัท อาทิ ด้านแรงงาน การจ้างงาน สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนข้อมูลความปลอดภัยและระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้ดำเนินการ ก่อนจะนำเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและทดสอบผ้าเบรก รวมถึงกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี