ข่าวสาร

คุณเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ และคุณมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วย     ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค (สาขาฟิสิกส์+สาขาปิโตรเคมี พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงศูนย์พัฒนาและทดสอบผ้าเบรก ที่มีเครื่องมือการทดสอบที่ทันสมัยระดับโลก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี