ข่าวสาร

คุณวิสุทธิ์ สว่างพุทธคุณ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก ภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค” ให้การต้อนรับคุณกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทั่วไปของบริษัท อาทิ ด้านแรงงาน การจ้างงาน สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนข้อมูลความปลอดภัยและระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้ดำเนินการ ก่อนจะนำเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและทดสอบผ้าเบรก ที่มีเครื่องมือการทดสอบที่ทันสมัยระดับโลกและเป็นศูนย์แห่งเดียวในภูมิภาค ASEAN เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา  ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี