ข่าวสาร

   นายณัฐวุฒิ สวนาการณ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต และนางลำพึง มะลิทอง หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด เข้ารับประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2560 - 2561 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-77(2)-1/38พบ และทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-77(2)-51/47พบ โดยมีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

   พิธีมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ในพันธกิจสำคัญของแผนพัฒนาประเทศด้วยการมุ่งส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ที่ผ่านมา บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย       ผ้าเบรกคอมแพ็ค ได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการกำหนดนโยบายองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การยึดถือหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามนโยบายของบุคลากรในทุกระดับ ส่งผลให้บริษัทเป็น 1 ใน 420 องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ได้รับรางวัลดังกล่าว.