ข่าวสาร

   เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคมที่ผ่านมา  คุณพีระ  อิสระพิทักษ์กุล ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศอาวุโส ให้การต้อนรับ คุณสุเทพ  อ่ำเทพ ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์อะไหล่ยนต์ ลำพูน จำกัดและคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผ้าเบรกและศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรกคอมแพ็ค โดยมีคุณนิพนธ์ เทียมปาน ผู้จัดการฝ่ายทดสอบและเทคนิคการใช้งาน เป็นผู้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าเบรกคอมแพ็ค รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเบรกพร้อมทั้งตอบข้อซักถามในด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จำหน่ายสินค้าผ้าเบรกคอมแพ็คต่อไป  ณ โรงงานคอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี