ติดต่อเรา

บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด (ตลาดน้อย)
53-55 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100
  www.facebook.com/CompactBrake
: 02-235-8311
: 02-235-8310
: info@asiacompact.com
เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น.
บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 16/2 หมู่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  www.facebook.com/CompactBrake
: 034-441682-4
:
: info@asiacompact.com
เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.
บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 36 หมู่ 4 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

  www.facebook.com/CompactBrake
: 032-473884-6, 032-795044-45
:
: info@asiacompact.com
เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.
บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด (บางปลา)
หรือ บริษัท กรุงเทพคาร์ไบด์ จำกัด
93/1 ถ.วักบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  www.facebook.com/CompactBrake
:
:
: info@asiacompact.com
เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 น.