ความเป็นมาของ คอมแพ็คเบรก

คอมแพ็คเบรก เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2519 ในนาม บ.สหเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด ด้วยทุน จดทะเบียน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 หมู่ 2 ซอยวัดจันทร์ประดิษฐาราม ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เริ่มการผลิตผ้าเบรกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และขยายการ ผลิตมาสู่ผ้าเบรกสำหรับรถบรรทุก ขนาดกลางและรถบัสและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8 ล้านบาท ในเวลาต่อมา

ในปี พ.ศ. 2531 ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ย้ายฐานการผลิตมา สร้างโรงงาน แห่งใหม่ บนเนื้อที่ 13 ไร่ ในนาม บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 24 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 16/2 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 กม.18 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง ังหวัดสมุทรสาคร ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการผลิตจากผ้าเบรกไปผลิตก้ามเบรกและดิสเบรก และได้รับการับรอง มาตรฐาน มอก. 97/2536 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ปัจจุบันมีกำลังการผลิตทั้งหมดประมาณ 1 ล้านชุด/ปี และมีทุน จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 165 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ เห็นโอกาสในการลงทุน จึงขยายสายการผลิตก้ามเบรก โดยตั้งโรงงานขึ้นอีกแห่งหนึ่งในนาม บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด เมื่อวันที่ 15กรกฎาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 55 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 23ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 4 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้านการผลิตและการวิจัยพัฒนา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตทั้งหมดประมาณ 1 ล้านชุด/ปี และมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 110 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ได้นำเอาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ในการบริหารงานของบริษัทฯ และได้รับการรับรองในปี 2542 จาก SGS Thailand บริษัทฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท เอเชียคอมแพ็ค จำกัด และ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 : 2008 และ ISO/TS 16949ตามลำดับ และมุ่งมั่นไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ทุ่มเงิน 30 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ้าเบรกไร้ใยหิน NAO (NON ASBESTOS ORGANIC) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและพนักงานตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อยกระดับการผลิตสู่ตลาดOEM และตลาดโลก

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2002 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ

ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท สยามเอ็กซ์เทคจำกัด ร่วมกันวิจัยการนำเอานาโนเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบรก จนได้ NANO Technology Brake ได้เป็นผลสำเร็จ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา เพื่อมุ่งเน้น “ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” บริษัทฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก โดยใช้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และทดสอบเบรก ตลอดจนให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องทดสอบเบรก SNT (SNT BRAKE DYNAMOMETER) มูลค่ากว่า 38 ล้านบาท จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ นับเป็นผู้ผลิตเบรกรายเดียวในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเบรกนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำเอาการผลิตแบบโตโยต้า TPS (Toyota Production System) เข้ามาใช้ในการผลิตผ้าเบรก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายดังนี้

   - รางวัล Best Green Product Development ในฐานะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบรก โดยนำเทคโนโลยี NAO (Non Asbestos Organic) มาใช้ในการผลิตจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550

   - รางวัล Bualuang SME Awards ในฐานะสถานประกอบการดีเด่นที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของการบริหารและการผลิต เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2551

   - รางวัล SME POWER ในฐานะผู้ประกอบการ SME ดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จกับการเข้าร่วมโครงการ SME POWER โดยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและการพัฒนานวัตกรรมใหม่จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

ในปี พ.ศ. 2552 จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ตลาด OE (Original Equipment) อย่างเต็มรูปแบบโดยผลิตภัณฑ์เบรกของเราเป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจในคุณภาพ โดยเลือกเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์คุณภาพ และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2002 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากสถาบัน TUV Rheinland

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ พัฒนาสูตรผ้าเบรกเป็นสูตร COMPACT NANO INFINITY โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากเครื่องทดสอบ BRAKE DYNAMOMETER

ในปี พ.ศ. 2554 ผ้าเบรกคอมแพ็คจัดงานทดสอบระดับสากล WORLD CLASS BRAKE TESTING DAY ณ สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต พัทยา จัดหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการจัดทดสอบมาตรฐานผ้าเบรกระดับ E-MARK ของประเทศเยอรมัน พร้อมทั้งมีการเปิดตัวผ้าเบรกมาตรฐานระดับโลก COMPACT NANO INFINITY เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 โดยมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

ในปี พ.ศ. 2554 พัฒนาสูตรผ้าเบรกเฉพาะรุ่นรถตู้ COMMUTER รุ่น COMPACT NANO COMMUTER โดยผ่านการทดสอบบนเครื่องทดสอบ BRAKE DYNAMOMETER และจัดทดสอบการใช้งานจริง

ในปี พ.ศ. 2555 นำเข้าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเบรกสำหรับรถบัสรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ( LINK MODEL 6900 TRUCK BRAKE DYNAMOMETER ) มูลค่ากว่า 50 ล้าน จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยพัฒนาและการทดสอบผ้าเบรกสำหรับรถบัส รถบรรทุกและรถเพื่อการพาณิชย์ทุกชนิด ซึ่งนับเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ของคอมแพ็คเบรกทำให้โรงงานคอมแพ็คเป็นโรงงานที่ผลิตผ้าเบรกไร้ใยหินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2557 บริษัทได้มีการขยายตลาดเพิ่มความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์คอมแพ็คพรีเมี่ยมเซอร์วิสเซนเตอร์(Compact Premium Service Center) ศูนย์บริการเบรกครบวงจร ให้บริการผู้ใช้รถในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจราจรของประเทศ และกำลังขยายศูนย์บริการเพื่อให้บริการผู้ใช้รถในหัวเมืองหลักของประเทศไทยต่อไป

ในปี พ.ศ.2559 บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล(1994) จำกัด ผู้ออกแบบ และ ผลิตดิสเบรก ก้ามเบรกพร้อมผ้าเบรก ก้าวสู่อีกระดับของการผลิตสินค้าที่คำนึงและห่วงใยในสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ออกแบบ และผลิต ดิสเบรก ก้ามเบรก พร้อมผ้าเบรก ซึ่งตั้งอยู่ ในจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

   ปัจจุบัน บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด และ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล(1994) จำกัด มีพนักงานรวมกว่า 700 คน มียอดการผลิตที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีละ 2,500,000 ชุด/ปี ด้วยการเติบโตและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อขึ้นเป็นผู้นำด้านตลาดผ้าเบรกที่มีคุณภาพของไทยอย่างภาคภูมิใจภายใต้นโยบาย สร้างสรรค์นวัตกรรมความปลอดภัย มุ่งมั่นใส่ใจในชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน