Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

รถตู้ รถกระบะ รถยนต์/ดิสก์เบรกเคนจิ รุ่น ONE

   
Code : KJY
Name : ดิสก์เบรกเคนจิ รุ่น ONE

Detail : ผลิตภัณฑ์ผ้าดิสก์เบรกเคนจิวัน ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีการคิดค้นสูตรผ้าเบรกแบบใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเบรกสูง และมีอัตราการกินจานเบรกที่ต่ำ ซึ่งส่งผลให้อัตราการเกิดเสียงและฝุ่นต่ำที่สุด