Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

News Update


เปิดบ้านรับตัวแทนศูนย์ GRIP โชว์การผลิตมาตรฐานสากล

เปิดบ้านรับตัวแทนศูนย์ GRIP โชว์การผลิตมาตรฐานสากล

คอมแพ็ค เบรก เดินหน้าความร่วมมือ ต.สยามฯ
เปิดบ้านรับตัวแทนศูนย์ GRIP โชว์การผลิตมาตรฐานสากล

นายเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรกคอมแพ็ค ให้การต้อนรับนายอภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด และตัวแทนศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร GRIP ในการเยี่ยมชมโรงงานคอมแพ็ค เบรก อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เพื่อชมกระบวนการผลิตและพัฒนาผ้าเบรกไร้ใยหิน หรือ NAO (NON Asbestos Organic) ที่ได้มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้นายมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค พร้อมด้วยคุณนิพนธ์ เทียมปาน ผู้จัดการฝ่ายทดสอบและเทคนิคการใช้งาน และนางสาวกฤษณา แก้วลบ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวัสดุผ้าเบรก ได้ร่วมให้ความรู้และแนวทางการวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้ศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก (Brake Development and Testing Center) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2551 ด้วยงบประมาณลงทุนสะสมกว่า 200 ล้านบาท ที่มีเครื่องมือการทดสอบที่ทันสมัยระดับโลก ได้แก่ เครื่อง Brake Dynamometer และเป็นศูนย์แห่งเดียวในภูมิภาค ASEAN เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ การเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ซึ่งที่ผ่านมาคอมแพ็ค เบรก ได้ตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด เพื่อเสริมสร้างจุดแข็งให้กับศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร GRIP แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการได้มีการเปลี่ยนผ้าเบรกที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพการใช้งานสูง มีสูตรเฉพาะสำหรับรถยนต์แต่ละประเภท และยังช่วยเติมเต็มการบริการลูกค้าได้หลากหลายและครบวงจรเมื่อมาที่ศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร GRIP