Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

News Update


CHARITY REALLY 2017

CHARITY REALLY 2017

คอมแพ็คเบรก ร่วมกิจกรรม CHARITY REALLY 2017 เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เพื่อให้ผู้ขับขี่ทำกิจกรรมต่อสังคมร่วมกัน อาทิ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย , ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560