Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

News Update


รมว.กระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมกิจการคอมแพ็คเบรก

รมว.กระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมกิจการคอมแพ็คเบรก

คุณเกษม อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานคอมแพ็คเบรก อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สอบถามถึงความเป็นมา ตลอดจนการพัฒนาบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และต้องการให้มีการพัฒนาในด้านไหนต่อไป โดยมีคุณมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำนวยการสายงานด้านเทคนิค เป็นผู้บรรยายสรุปและพาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก พร้อมทั้งเครื่องทดสอบไดนาโมมิเตอร์ 2 เครื่องแรกที่มีในประเทศไทยอีกด้วย