Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

News Update


คอมแพ็คเบรกร่วมกับรายการ GPS สนับสนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

คอมแพ็คเบรกร่วมกับรายการ GPS สนับสนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

คอมแพ็คเบรก ร่วมกับรายการ GPS เส้นทางโฟกัส สนับสนุนโครงการ “คาราวาน แรลลี่ ย้อนวัน ย้อนวัย เที่ยวง่าย...ได้พลังความสุขตามรอยรัชกาลที่ 9”  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ และผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้นตัวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี  วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 20-21 พฤษภาคมที่ผ่านมา