Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

News Update


คอมแพ็ค จัดการฝึกอบรมสำหรับช่าง ในหลักสูตร “CBS Level 1” รุ่น 3

คอมแพ็ค จัดการฝึกอบรมสำหรับช่าง ในหลักสูตร “CBS Level 1” รุ่น 3

         เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานงานบริการ สำหรับช่างศูนย์บริการระบบเบรก COMPACT" รุ่นที่ 3 / 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2560 ณ โรงงาน CPI จ.เพชรบุรี และโรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มาจากศูนย์คอมแพ็คพรีเมี่ยม และศูนย์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำนวน 16 ร้านค้า 34 คน

          เพื่อพัฒนาทักษะ และความชำนาญในการทำงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่ช่างประจำ Compact Premium Service Center และช่างประจำ Compact Service Center เป็นการยกระดับงานบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ดังกล่าว รวมไปถึง กำหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกศูนย์บริการระบบเบรก และมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานอย่างชัดเจนต่อไป