Compact Brakes
ค้นหาสินค้า

News Update


คอมแพ็คเบรก ณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา

คอมแพ็คเบรก ณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา

คอมแพ็คเบรก ณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา

จิตติมา ศุภมัง หัวหน้าแผนกกิจกรรมและภาพลักษณ์  บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรกคอมแพ็ค ร่วมกับ Star Media  จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกการขับขี่อย่างมีสติ เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน และกิจกรรมไหว้พระทำบุญให้กับสมาชิกผู้ร่วมกิจกรรม เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560